C++ Windows Form Uygulaması videosu çektim arkadaşlar, sadece video olarak olmasın kod olarakda paylaşayım istedim. Videoda C++'da form uygulama projesi nasıl açılır, değişkenler hakkında kısa bilgi ve küçük bir örnek gösterdim arkadaşlar.

Form uygulamamızı oluşturduysak kodlara geçelim.

MyForm.cpp Kodlar:

#include "MyForm.h" // Form Design dosyamızı dahil ediyoruz.
using namespace System; // System kütüphanesini dahil ediyoruz.
using namespace System::Windows::Forms; // Form nesnesine ait kullanabileceğimiz kodlar için form kütüphanesini dahil ediyoruz.
[STAThread]
void Main(array^ args){ // Entry Point (Giriş Noktası)'nı oluşturuyoruz yani main bloğumuz arkadaşlar
	Application::EnableVisualStyles(); // Form Application için bir ayar
	Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); // Form Application için bir ayar
	deneme::MyForm form; // Form nesnemizi tanımlıyoruz.
	Application::Run(%form); //Formu çalıştırmak için kullanıyoruz.
}

MyForm.cpp kodlarını yazdıysak arkadaşlar, Videoda örnek olarak anlattığım 2 sayıyı toplama örneğine geçelim:

Button1_click Kodlar:

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
		 double sayi1 = Convert::ToDouble(textBox1->Text); // Textbox1'e girdiğimiz veriyi double tipinde sayi1 değişkenine alıyoruz.
		 double sayi2 = Convert::ToDouble(textBox2->Text); // Textbox2'e girdiğimiz veriyi double tipinde sayi2 değişkenine alıyoruz.
		 MessageBox::Show("Sonuc=" + (sayi1 + sayi2)); // 2 Sayıyı toplayıp MessageBox ile ekrana bastırıyoruz.
	 }
};
 

Ekran Çıktısı:

sayi1 = 4.5, sayi2 = 2
Sonuc = 6.5