Programlamayı C#'la öğrenmiş olsamda daha sonra Web Tasarım ve Programlama alanına yönelip kendimi bu yönde geliştirdim. Aşağıdaki teknolojilere, kendimce belirlediğim ortalama oranda hâkimim. Ama her ne kadar oran versemde bir dilde %100 olmak olanaksız, çünkü günden güne bir sürü yeni özellikler geliyor.

C# 80%
JAVA 60%
PHP 65%
JavaScript&JQuery 50%
HTML/HTML5 80%
CSS3 80%
Photoshop 45%
MySqli & PDO 90%
ASP.NET 70%